Welkom bij Kerk7   Evangelische Gemeente  Oosterhout

Wekelijks een feestelijke en inspirerende Kerkdienst 

10:00 uur Basisschool De Menorah

Uitgangspunten

  • Wij willen een kerk zijn waar Gods liefde centraal staat
  • Wij willen een kerk zijn voor gelovigen en zoekers
  • Wij willen een aanstekelijke kerk zijn die op een aansprekende manier de boodschap van Gods genade en bevrijding zichtbaar maakt
  • Wij willen een kerk zijn waar mensen in liefde en geduld de ruimte krijgen om steeds meer de mens te worden zoals God hen bedoeld heeft
  • Wij willen een kerk zijn waar zorg is voor elkaar en waar niemand zich buitengesloten voelt
  • Wij willen een kerk zijn waar, dankzij de eenheid in Christus, de ruimte is om van inzichten te verschillen

Psalm 68:7

God die eenzame mensen weer familie geeft.