Activiteiten


U bent van harte welkom tijdens onze samenkomsten en ontmoetingen!

Tijdens de opstartperiode vieren we om de week op zondag een feestelijke dienst.

Na de zomer is er om de week op woensdagavond een gemeentekring.

Aan een tienerprogramma wordt gewerkt.


Programma juni en juli 2018

10 juni, 10:00 uur, Kerkdienst, ds. Frits Jongboom, Menorah

24 juni, 10:00 uur, Kerkdienst, ds. Frits Jongboom, Menorah

8 juli, 10:00 uur, Pleindienst in de openlucht, Sjaak Goudswaard, Menorah

22 juli, 10:00 uur Wandelen met gesprekvragen, verzamelen bij Menorah