Financiën

ANBI-status

 

De evangelische gemeente Kerk7 heeft een ANBI-status.

Zij is bij de belastingdienst geregistreerd onder fiscaalnummer/RSIN 859091351

 

Het correspondentieadres van Kerk7 is

Secretariaat Kerk7

Tilanushof 10

4908 DA Oosterhout

Tel. 06-21598276

E-mailadres: kerk7oosterhout@gmail.com

 

Rekeningnummer tbv giften: 
NL71 ABNA 0829 7963 55

 

Bestuurssamenstelling

Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, alle met hetzelfde stemrecht. Zij functioneren allen onbezoldigd. Er is conform de statuten een rooster van aftreden vastgesteld. Gemaakte kosten voor het kerkgenootschap kunnen na overleg met- en fiat van het bestuur gedeclareerd worden bij de penningmeester van het kerkgenootschap. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten te overleggen.

 

Beloningsbeleid

Alleen gastsprekers ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verantwoording

Download
ANBI financieel verslag
ANBI financieel verslag 2023.pdf
Adobe Acrobat document 45.1 KB
Download
Activiteitenplan 2023
Activiteitenplan kerkgenootschap Kerk7 m
Adobe Acrobat document 100.2 KB

Download
Statuten
Statuten van het kerkgenootschap RG Kerk
Adobe Acrobat document 11.4 MB
Download
Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement kerkgenootschap
Adobe Acrobat document 5.1 MB