Financiën

ANBI-status

 

De evangelische gemeente Kerk7 heeft een ANBI-status.

Zij is bij de belastingdienst geregistreerd onder fiscaalnummer/RSIN 859091351

 

Het correspondentieadres van Kerk7 is

Secretariaat Kerk7

Tilanushof 10

4908 DA Oosterhout

Tel. 06-21598276

E-mailadres: kerk7oosterhout@gmail.com

 

Rekeningnummer tbv giften: 
NL71 ABNA 0829 7963 55

 

Bestuurssamenstelling

Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede 2 algemene bestuursleden, alle met hetzelfde stemrecht. Zij functioneren allen onbezoldigd. Er is conform de statuten een rooster van aftreden vastgesteld. Gemaakte kosten voor het kerkgenootschap kunnen na overleg met- en fiat van het bestuur gedeclareerd worden bij de penningmeester van het kerkgenootschap. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten te overleggen.

 

Beloningsbeleid

Alleen gastsprekers ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verantwoording

Download
Financiële verslaglegging 2020
Financiele verslaglegging 2020.pdf
Adobe Acrobat document 66.3 KB
Download
Financiële verslaglegging 2021
Financiele verslaglegging 2021.pdf
Adobe Acrobat document 65.3 KB

Download
Statuten 2022
Statuten kerkgenootschap Kerk7 januari 2
Adobe Acrobat document 4.6 MB
Download
Huishoudelijk Reglement 2022
Huishoudelijk Reglement kerkgenootschap
Adobe Acrobat document 3.0 MB

Download
Beleidsplan 2022
Beleidsplan kerkgenootschap Kerk7 januar
Adobe Acrobat document 96.9 KB
Download
Activiteitenplan 2022
Activiteitenplan kerkgenootschap Kerk7 j
Adobe Acrobat document 122.3 KB