Wie we zijn

Wij zijn een enthousiaste groep mensen uit verschillende kerkelijke achtergronden die het verlangen hebben om in Oosterhout een gemeente te zijn voor christenen en zoekers. Een gemeente die niet gevormd wordt door perfecte mensen, maar mensen die onderweg zijn met vallen en opstaan op de weg die Jezus ons voorleefde.

 

Onze moderne en afwisselende kerkdiensten duren een uur tot vijf kwartier. Ze kenmerken zich door zang en muziek, een kindermoment en een inspirerende preek. Na het kindermoment gaan de kinderen t/m 12 jaar naar hun eigen plek. Na afloop van de samenkomst is er koffie en ruimte om elkaar te ontmoeten. 

 

De gemeente wordt geleid door een bestuur. 

 

Handelingen 17:27

Hij wil dat de mensen Hem zoeken.

En als ze Hem zoeken, zullen ze Hem vinden.

Want Hij is niet ver bij ons vandaan.