Wat we geloven...

God

Wij geloven dat God aan de basis staat van onze schepping en dat God alle mensen liefheeft.
Wij verlangen ernaar dat ieder mens Gods liefde en aanwezigheid zal leren kennen.

 

Christus
Wij geloven dat Christus gestorven is en opgestaan en dat al Gods liefde in Hem zichtbaar wordt. Dit fundamentele Bijbelse gegeven vormt de basis voor ons kerk-zijn.
Wij geloven in het God- en mens-zijn van Jezus Christus, en in Zijn wederkomst.

 

Omkeren

Wij geloven in persoonlijke bekering, wedergeboorte en geloofszekerheid door Gods genade.
Wij leggen de nadruk op een persoonlijke relatie met God de Vader door Jezus Christus.

 

Heilige Geest

Wij strekken ons uit naar een vervulling met Gods Geest.
Wij verlangen ernaar dat in ons de ‘vrucht van de Geest’ in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zichtbaar wordt.
Wij geloven in een leven van groei. Wij gaan ervan uit dat God de mens die dat wil, wonderbaarlijk kan veranderen.

 

Bijbel

Wij geloven in de inspiratie van de bijbel als woord van God.
Wij geloven dat God zich openbaart in de bijbel dwars door de geloofsverhalen van mensen heen.
Wij geloven dat de bijbel alle informatie bevat om God te leren kennen en Hem te volgen.

 

Verbonden

Wij geloven dat de Heilige Geest iedere gelovige naar die gemeenschap leidt waar hij of zij zich uiteindelijk thuis zal voelen.
Wij voelen ons verbonden met de enorme variëteit aan christelijke geloofsrichtingen.

 

Verschillen en eenheid

Wij geloven dat wij verschillend kunnen denken, belijden en handelen en toch één kunnen zijn in het christelijk geloof. Onze eenheid is dan ook niet zozeer te vinden in één voorgeschreven regel van gedrag en geloven. Onze bezoekers verschillen daarin dan ook van elkaar.
We leggen de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke vrijheid in Christus, persoonlijke relatie met de Heer en het aanvaarden van de ander.
Liefde, persoonlijke verantwoordelijkheid, aanvaarding en vrijheid zijn basisbegrippen.
Binnen onze kerk maken we onderscheid tussen essentiële zaken waarin we niet van elkaar willen verschillen zoals verwoord in onze geloofsbelijdenis, en non-essentiële zaken waarin we elkaar de ruimte geven om van mening te verschillen.

Romeinen 1:20

Want ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft.